Privacy- & Cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Baby Plus B.V.

Baby Plus B.V.
KvK-nummer 36037595
Kleine Noord 47-49
1621 JE Hoorn
0229-215186
info@babyplus.nl

Versie: 25-05-2018


Bij Baby Plus respecteren we de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden, lees je hieronder.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account ), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming geeft of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Voorbeeld: Je plaatst een bestelling. Hiervoor moeten wij je persoonsgegevens opslaan en verwerken om de bestelling te kunnen afronden. Tevens geven wij deze gegevens door aan onze transporteur zodat je bestelling verzonden kan worden. Daarnaast kan het zijn dat we met de door jou opgegeven postcode en huisnummer controleren of het een geldig adres betreft.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om je optimaal van dienst te zijn, is het nodig dat Baby Plus B.V. in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Baby Plus B.V. gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het versturen van een nieuwsbrief indien jij je hiervoor inschrijft
 • het mogelijk maken van het plaatsen van een bestelling
 • het mogelijk maken van het aanmaken van een account
 • het afhandelen van een bestelling waaronder het versturen van het pakket 


OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Wat je bestelt
 • Transactiegegevens
 • Bezorgwijze
 • Eventuele opmerkingen
 • Informatie over de acceptatie van je bestelling
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Land
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie


BEWAARTERMIJNEN

In het algemeen bewaren wij jij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren wij deze gegevens. Wij werken met software waarin de historische gegevens worden bewaard. Momenteel kent onze software voor het afhandelen van je bestelling geen geautomatiseerde optie om je gegevens te verwijderen. Wil je wel dat je gegevens verwijderd worden dan kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Alle medewerkers van Baby Plus hebben dan ook een geheimhoudingsverklaring getekend. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder verstrekken wij je gegevens niet aan andere partijen, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een pakketbezorger. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij om je privacy te waarborgen.

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houdt Baby Plus registers bij voor verwerkingen en eventuele datalekken.

Partijen welke toegang krijgen tot je persoonsgegevens hebben we hieronder voor je beschreven.

ANALYTICS EN STATISTIEKEN

Google Analytics :: IP Adres :: Voor het verzamelen van bezoekersstatistieken.

Om je persoonsgegevens te beschermen stuurt Baby Plus je IP-adres geanonimiseerd (Anonymize IP) door naar Google.

NIEUWSBRIEVEN

MailChimp :: Naam en e-mail indien je je inschrijft :: In verband met het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief.

SOCIAL MEDIA

Facebook :: Voor het kunnen meten van je bezoek aan onze site.

ONLINE BETALING VAN JE BESTELLING

Om het online betalen van je bestelling mogelijk te maken werken we samen met MultiSafePay, welke een banklicentie bezit en als zodanig je gegevens verwerkt. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode zullen zij – waar nodig en naar hun eigen inzicht – je persoonsgegevens doorgeven aan de partij die de betaling afhandelt zoals Mastercard, Visa of iDeal. Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met het verstrekken van je gegevens aan die partijen om hiermee je betaling mogelijk te maken.

VERZENDEN VAN JE BESTELLING

Voor het verzenden van je bestelling werken wij samen met de verzendplatforms KeenDelivery en MyParcel. Via deze partijen worden pakketbezorgers zoals PostNL, DPD en DHL ingeschakeld om je bestelling te verzenden. Om je bestelling voor te kunnen melden, alsmede een track & trace link te kunnen versturen, delen wij je persoonsgegevens in de vorm van een voormelding en een verzendetiket. Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met het verstrekken van je gegevens aan die partijen om hiermee de verzending van je bestelling mogelijk te maken.

GEGEVENSBEVEILIGING

Baby Plus maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang afgeschermd is. Wij werken met lange wachtwoorden welke niet online zijn opgeslagen. Alleen bevoegde personen binnen ons bedrijf hebben toegang tot je persoonsgegevens en al onze medewerkers vallen onder een geheimhoudingsovereenkomst welke ze hebben getekend.

De beheerder van onze webshop garandeert de volgende werkwijze m.b.t. de beveiliging van onze gegevens. Voor de beveiliging van overige systemen die wij gebruiken om jou van dienst te kunnen zijn kun je contact met ons opnemen.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om voorkeuren voor weergave bij te houden. Tevens gebruiken we functionele cookies om je taalselectie en je winkelwagen bij te houden. Dit zodat als je terugkomt op een later moment je winkelwagen nog steeds gevuld is met je selectie. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je apparaat (waaronder een PC, laptop, notebook, tablet of smartphone). De opslag van de cookie vindt dus plaats op je eigen apparaat en niet bij ons. Dat opslaan of uitlezen gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Baby Plus of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies).
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media-cookies).


TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Het voornaamste doel van cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als jij bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • Winkelwagen Cookie :: onthoudt welke artikelen je in je winkelwagen hebt geplaatst.
 • Wishlist Cookie :: onthoudt welke artikelen je in je wishlist hebt geplaatst.
 • Taal Cookie :: onthoudt welke taal je hebt gekozen.


ANALYTISCHE COOKIES

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Google.com :: Google Analytics

ADVERTENTIECOOKIES

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor jou kunnen verbeteren en wij inzicht verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentiecookies:

Doubleclick.net :: Google remarketing
Facebook.com :: Facebook remarketing

SOCIAL MEDIA-COOKIES

Om het mogelijk te maken voor jou om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

Facebook :: Facebook

PARTIJEN BUITEN DE EU

Dit zijn partijen welke cookies instellen en zich buiten de EU bevinden:

 • Google
 • Facebook
 • MailChimp


IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browserhulppagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt. Ga maar na, zonder cookies kunnen wij niet onthouden wat er in je winkelwagen zit dus dan wordt afrekenen lastig.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

PROFILERING

Profilering is het verzamelen van profielen waarbij – naast persoonsgegevens – ook het vertoonde (online) gedrag wordt opgeslagen teneinde te komen tot een compleet profiel van gegevens en gedrag. Baby Plus B.V. maakt geen gebruik van profilering.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

JE WETTELIJKE RECHTEN

Jij mag Baby Plus vragen om je opgeslagen gegevens in te zien. Ook kun je Baby Plus verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze contactpagina vermelde e-mailadres, of door dit anderszins schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Telefonisch nemen we geen verzoeken in behandeling omdat dit te foutgevoelig is. We kunnen je vragen jezelf te identificeren omdat we er zeker van willen zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben.

 • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage welke persoonsgegevens wij van jou verzameld hebben.
 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht op het ontvangen van je gegevens in een bestand zodat jij daarmee kunt doen wat je wilt.
 • Recht op correctie: je hebt het recht om na inzage gegevens te (laten) wijzigen voor zover dit nog niet mogelijk is na inloggen.
 • Recht op verwijdering: je hebt het recht om vergeten te worden. Na aanvraag verwijderen wij je gegevens uit ons systeem.


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE

Indien je gebruik wil maken van een van je rechten of nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met:

M. Haaijman – Verantwoordelijke Gegevensbescherming
T 0229-745062
M menno@babyplus.nl